MEET OUR PLAYERS.

The beach volleyball team consists of a diverse range of talented players that are committed to delivering their best performance on the court.

Men’s Team

Goh Teng Kuan, Melvin

Lee Han Bin

Nicholas Kiu

Rehan Tharusha Fernando

Sasikumar Ranjiv

Shen Fan Yang

Tan Ray Meng, Trevis

Tay Zi Hao, Kingsley

Women’s Team

Alicia Tan Kai Yun

Ang Hui Ying

Cecilia Soh Hui Chin

Eliza Chong Hui Hui

Hazel Lim

Ng Yan Ting Cheryl

Phua Zhao Rong

Sharon Beh Jia Hui